พลาสติกคือวัสดุที่มีประโยชน์ แต่มันจะเป็นปัญหาใหญ่เมื่อมันกลายเป็นขยะ เพราะเหตุนี้ เจฟ และ แดน แอนเดอร์สัน สองพี่น้องจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้พยายามทำอะไรซักอย่างกับปัญหานี้

พวกเขาได้สร้างบริษัท Full Cycle Bioplastics เพื่อสร้าง ‘พลาสติกชีวภาพ’ เศษอาหาร เศษกระดาษ กระดาษลัง หรือเศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรได้กลายมาเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการ “Full Cycle Bioplastic” เจฟ แอนเดอร์สันได้บอกว่า พวกเขาสามารถนำขยะจากธรรมชาติมาสร้างเป็นพลาสติกที่เรียกว่า พอลีไฮดรอกซีอัลคาโอเนท polyhydroxyalkanoate (PHA) หรือพลาสติกชีวภาพ ซึ่งพลาสติกชนิดนี้เมื่อหลุดสู่ท้องมะเลมันจะกลายเป็นอาหารปลา อาหารของแบคทีเรีย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสภาพแวดล้อม

โดยบริษัทของทั้งคู่ยังทำการดัดแปลงจากพลาสติกชีวภาพไปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทยาง โดยเอนเดอร์สันกล่าวว่า พลาสติกชีวภาพของพวกเขาสามารถในไปทำเป็นกระเป๋า กล่องห่อข้าว เครื่องใช้ในครัวเรือน ขวดน้ำหลือขวดแชมพูได้

เหตุผลเดียวที่ในตอนนี้พลาสติกชีวภาพยังไม่เป็นที่ใช้อย่างแพร่หลายคือราคาที่สูง ซึ่งถึงแม้พี่น้องแอนเดอร์สันจะไม่ใช่คนแรกที่ทำได้ แต่พวกเขาได้ทำให้ต้นทุนการสร้างพลาสติกชีวภาพนี้ต่ำลง เพื่อให้สะดวกในการเปลี่ยนขยะชีวภาพเป็นพลาสติกชีวภาพ ซึ่งในวันหนึ่งในอนาคต สองพี่น้องแอนเดอร์สันเชื่อว่าพลาสติกชีวภาพจะกลายมาเป็นวัสดุที่มาแทนที่พลาสติกที่เราใช้ในปัจจุบันอย่างแน่นอน

ที่มา : Inhabitat

Previous articleเมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังจะเปลี่ยนวงการก่อสร้าง
Next article‘Offline lamp’ โคมไฟที่จะทำให้คุณสามารถห่างจากสมาร์ทโฟน
จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็น Content Writer ของกองบรรณาธิการ BuilderNews / DesignerHub