Perskin+Will ได้อัพเดตเว็บไซต์ Transparency  ครั้งใหญ่ ตั้งเป้าจะเป็นเครื่องมือให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความอันตรายของวัสดุก่อสร้างและสร้างความมั่นใจให้นักออกแบบสามารถเลือกใช้วัสดุที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพในงานของตน

บริษัท Perskin+Will ได้เริ่มบันทึกรายชื่อวัสดุเสี่ยงอันตรายที่ควรระมัดระวัง ในปี 2008 และได้ใส่ขึ้นในเว็บไซต์ Transparency เพื่อให้คนทั่วไปตรวจสอบความปลอดภัยของวัสดุในปี 2011 และล่าสุดได้มีการอัพเดตเว็บไซต์ครั้งใหญ่ โดยได้พัฒนาเครื่องมือจากเวอร์ชั่นเดิมที่เน้นไปที่ข้อมูลเชิงสถิติ เวอร์ชันนี้มีการจัดการให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีระบบคัดกรอง เช่น ชนิดของโครงการ ชนิดของสินค้า หรือผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลใหม่นี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในวัสดุแต่ละชนิด และอธิบายอย่างชัดเจนใต้ชื่อ ทั้งชนิดของการใช้งาน และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนทั่วไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และยังมีการเพิ่ม 2 หัวข้อรายชื่อใหม่ “เฝ้าระวัง” (Watch List) ที่มีรายชื่อของวัสดุที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นอันตราย แต่ยังไม่มีงานวิจัยมายืนยันอย่างเพียงพอ และรายชื่อ “ตกกระป๋อง” (Sunset List) รายชื่อของวัสดุที่เคยอยู่ในกลุ่มปลอดภัยไว้ก่อน ที่คาดว่าจะไม่มีการใช้อีกต่อไปในอนาคต

นักออกแบบที่สนใจ สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ ที่นี่ เลย

ที่มา : archdaily

Previous articleลงทุนเพื่อเทคโนโลยีในอนาคต โกรเฮ่เริ่มเดินเครื่องโรงงานผลิต zinc die-cast แห่งใหม่ในจังหวัดระยอง
Next articleเอกซเรย์! ตลาดรับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายกำลังซื้อฟื้น
จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็น Content Writer ของกองบรรณาธิการ BuilderNews / DesignerHub