จากเรื่องราวการสร้างสะพานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่เราได้นำเสนอไป วันนี้ บริษัทสตาร์ทอัพด้านการพิมพ์สามมิติชาวดัชท์ MX3D ได้เผยถึงรายละเอียดของแผนที่จะติดตั้ง “สะพานโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของโลก” บนคลองประวัติศาสตร์ในเมืองอัมสเตอร์ดัม

โดยก่อนจะถึงกำหนดการสร้างจริง MX3D ได้ทำการค้นคว้ารวมไปถึงออกแบบจนได้ดีไซน์ล่าสุดที่กำลังก่อสร้างอยู่ โครงสร้างทรงโค้งความยาวกว่า 12 เมตรก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์สำหรับพิมพ์สามมิติของ MX3D ซึ่งสะพานนี้นอกจากจะใช้สำหรับรถจักรยานและสำหรับคนเดินเท้าสัญจรแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาอีกด้วย ศักยภาพของสะพานนี้จะถูกทีมวิจัยของ MX3D ที่สถาบันอลัน ทัวริ่ง นำไปวิเคราะห์ ด้วยการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดโครงสร้างเข้าไปในตัวสะพาน ทำให้ทีมวิจัยมีทั้งข้อมูลทั้ง ความเคลื่อนไหว ความเครียด และการสั่นสะเทือน รวมไปถึงข้อมูลบริเวณโดยรอบ ทั้งอุณหภูมิ คุณภาพอากาศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ปรับปรุงในการออกแบบต้นแบบสะพานในครั้งหน้า

ทีมา : archdaily

Previous articleพาชมผลงาน “สถาปัตยกรรมแห่งปี 2017” ในงาน World Architecture Festival
Next articleOL House บ้าน – เชื่อม – ต่อ – ธรรมชาติ
จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็น Content Writer ของกองบรรณาธิการ BuilderNews / DesignerHub