TRIMBLE แนะนำแพลตฟอร์มที่ทรงพลังอย่าง TRIMBLE CONNECT เข้าสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างในภาคพื้นเอเชีย ด้วยนวัตกรรมชั้นนำสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่าง TRIMBLE CONNECT จะช่วยให้คุณก้าวข้ามกำแพง เพื่อทำงานร่วมกับรูปแบบของเทคโนโลยีที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็น ANDROID, IOS, DESKTOP, WEB, MIXED REALITY
ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด
คุณพงษ์สุร อังคณานุชาติ Country Manager ประจำ TRIMBLE CONNECT THAILAND OFFICE กล่าวว่า TRIMBLE CONNECT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำงานก่อสร้างใน COORDINATE ระหว่างโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่มาของธุรกิจก่อสร้างจะประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วน เช่น ถ้า OWNER ต้องการตึกที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบใดก็จะส่งข้อมูลต่อไปให้กับสถาปนิก เพื่อออกแบบให้ตรงตามฟังก์ชั่นการใช้งาน เมื่อสถาปนิกออกแบบเสร็จก็จะส่งให้วิศวกรโครงสร้าง เพื่อทำการดีไซน์ตัวเมมเบอร์ว่าสามารถรับน้ำหนักได้เพียงพอหรือไม่ จะส่งออกไปด้านการก่อสร้าง สร้างเสร็จตึกโอเปอร์เรตเรียบร้อย วิธีการก่อสร้างแต่ละส่วนข้อมูลที่ส่งมาต้องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หน้าที่สำคัญของ TRIMBLE CONNECT คือ สามารถช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดของความแตกต่างในรูปแบบของเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
อุปสรรคในการทำงานร่วมกันหลายส่วน คือ การส่งต่อข้อมูลที่มักจะมีปัญหา แต่ละภาคส่วนจะมีเครื่องมือตามความถนัดของตนเอง เช่น สถาปนิก จะมีซอฟต์แวร์ในการดีไซน์ ส่วนวิศวะกรโครงสร้างจะใช้ซอฟต์แวร์อีกตัว แต่ละส่วนจะมีไฟล์ที่เป็นฟอร์แมตของตนเอง และฟอร์แมตพวกนี้โดยส่วนใหญ่จะแก้ไขงานได้ในส่วนที่เป็นซอฟแวร์ของตนเองเท่านั้น ในการก่อสร้างปัจจุบันรูปแบบเอกสารจะใช้ 2 มิติ และ 3 มิติ  ประกอบกัน เนื่องด้วยบางครั้งอาจจะต้องการดูโมเดล 3 มิติ ในส่วนที่มีความซับซ้อน เช่น คนที่เป็นเจ้าของงานจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบเหมือนสถาปนิก หรือ วิศวกร การดูแบบที่เป็น 2 มิติ จะค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็น 3 มิติจึงมีความจำเป็น ถ้าหากจะให้วิศวะกรหรือคนที่อยู่หน้างานเดินถือไอแพดทีมีข้อมูล 3 มิติไปเดินตรวจหน้างานก็คงไม่ใช่ เพราะฉะนั้นต้องใช้ข้อมูลที่เป็น 2 มิติเข้ามาตรวจหน้างาน ดังนั้น TRIMBLE CONNECT เข้ามาเชื่อมตรงจุดนี้คือ สามารถใช้ไฟล์หลาย ๆ ฟอร์แมตจากทุกโปรเจกต์มารวมกันอยู่บน CLOUD – BASED ที่เดียว ซึ่งทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ และสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยตรงจากโปรแกรม
อย่างไรก็ตามโปรเจกต์ที่ไม่มีความซับซ้อนอาจจะสามารถใช้โมเดลแบบ 2 มิติในการ Coordinate ได้ แต่ด้วยความที่ในปัจจุบันโปรเจกต์จริงมีความซับซ้อนมาก การใช้ตัวโมเดล 3 มิติในการตรวจเช็กจะเห็นชัดเจนกว่า และ TRIMBLE CONNECT มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยผู้ใช้ในการกำหนดจุดที่ชนกันได้ สามารถรันออกมาได้ว่าตรงไหนตรงกันบ้าง โดยจะมีไฮไลท์ออกมาเสร็จแล้วจึง ASSIGN ออกมาว่าใครจะเป็นคนแก้งาน เนื่องจากการทำงานร่วมกันจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งมีหลายส่วนทำงานร่วมกันยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการนำแบบจำลองที่สร้างแล้วมาทำงานร่วมกันจะทำให้เห็นจุดขัดแย้งกันในโมเดลอย่างเด่นชัด ซึ่งจะช่วยสามารถแก้ไขงานได้ง่ายกว่าและลดการผิดพลาดไปสู่หน้างานก่อสร้างแต่ละโปรเจกต์ มักจะพบปัญหาความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละภาคส่วน เนื่องด้วยมีผู้เกี่ยวข้องมากมายกับเครื่องมือสื่อสารที่ต่างกันไป แต่ด้วย TRIMBLE CONNECT โซลูชั่นเพื่อการทำงานร่วมกันผ่าน CLOUD – BASED นี้จะมีแพลตฟอร์มที่ช่วยจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และด้วยชุดข้อมูลเดียวกันนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน และด้วยชุดข้อมูลเดียวกันนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้มากมายทั้งกับการผลิตและกับการจัดการด้าน LOGISTICS สามารถทำงานได้บน ANDROID, IOS, DESTOP, WEB, MIXED REALITY เช่น การติดตามวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการก่อสร้าง หรือนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเสมือนจริง (MIXED REALITY) เพื่อทัศนวิสัยในการทำงานที่ยอดเยี่ยมเนื่องด้วยข้อมูลต่าง ๆ ในโปเจกต์จะถูกจำลองและแสดงออกมาแบบเสมือนจริงด้วยแว่นโฮโลเลนส์ ณ ไซต์งานก่อสร้าง
การนำ TRIMBLE CONNECT มาใช้งานจะสามารถลดต้นทุน และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการก่อสร้างรวมไปถึงการวางระบบพื้นฐานของงานด้านต่าง ๆ ในโครงการให้รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่มีข้อผิดพลาดจากรอยต่อในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดทั้งโครงการ อาทิเช่น ขั้นตอนในการออกแบบโครงการ ขั้นตอนการก่อสร้าง และขั้นตอนการดำเนินการซ้อมบำรุง (OPERATE LIFE CYCLE) ด้วยซูโลชั่นการทำงานร่วมกันนี้จะช่วยยกระดับการทำงานของธุรกิจก่อสร้างให้ดีขึ้น มีข้อมูลที่โปร่งใส สามารถติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงและทุกภาคส่วนในโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ TRIMBLE CONNECT ใครก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่หน้างาน สถาปนิกหรือผู้ที่อยู่ในสายการผลิตก็สามารถใช้ได้เพราะตัวแพลตฟอร์มที่ทำออกมามีหลายแพลตฟอร์ม ได้แก่ เวอร์ชั่น DESTOP เป็นโปรแกรม INSTALL บน WINDOW จะเหมาะกับคนที่เป็น POWER USER  ต้องอาศัยความเร็วของ CPU นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานได้ใน WEB เช่น สมมุติเราไปนั่งดื่มกาแฟในร้านอินเทอร์เน็ตตามร้านคาเฟ่ แล้วอยากจะรีวิวโปรเจกต์ด่วน แต่ไม่มีโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ของร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ได้ และเมื่อมี WEB BROWSER ก็สามารถล็อกอินเข้ามาดูได้ เพียงแต่ฟังก์ชั่นการใช้งานอาจจะไม่มากเหมือน DESKTOP เพราะใช้แค่รีวิวและคอมเม้นต์อย่างเดียว ขณะที่เวอร์ชั่น MOBILE DEVICE ได้มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ ANDROID สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต หรือไอแพดสามารถหมุนดูโปรเจกต์ได้ และสามารถรู้ขนาดของเหล็กได้โดยสามารถใช้นิ้วกดที่จอเพื่อดูขนาด พร้อมทั้งสามารถคอมเม้นต์ได้ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือผู้ที่อยู่ในสายการผลิต และเวอชั่นสุดท้ายคือ HOLOLENS เป็นการจำลองโฮโลแกรม พอเราใส่โมเดลเข้าไปลิ้งค์กับ TRIMBLE CONNECT ก็จะเห็นโฮโลแกรมขึ้นมา MICROSOFT HOLOLENS ร่วมกับ TRIMBLE CONNECT สามารถวางโมเดล และเราสามารถเห็นสภาพแวดล้มข้างนอกได้
เชื่อมโยงทุกการทำงาน
คุณพงษ์สุร กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าของธุรกิจ สถาปนิก ผู้รับเหมา และวิศวะกรต่างใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่หลากหลายแตกต่างกันไปในส่วนงานของตนเองและส่งต่อ เพื่อรวบรวมเป็นแบบแผนของโครงการ ซึ่งรูปแบบงานแบบนี้อาจเป็นได้ทั้ง DRAWING 2 มิติ รายงานก่อสร้างเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงโมเดล BIM 3 มิติ อย่างไรกตาม ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลแพลตฟอร์มเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่แตกต่างกันนี้ ส่งผลให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความยุ่งยาก และสร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้ทำงานได้ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ TRIMBLE CONNECT จึงสร้างแพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสำหรับการทำงานร่วมกันภายในโครงการบน CLOUD – BASED เพื่อให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย TRIMBLE CONNECT ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างจะสามารถเข้าใจแล้มองเห็นตั้งแต่ภาพรวมของโครการไปจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ จัดการ และแชร์ ข้อมูลโครงการได้จากทุกที่ทุกเวลาด้วยปลายนิ้ว
ในปัจจุบันเทคโนโลยี BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) เข้ามาค่อนข้างเยอะ แต่ในไทยถ้าเทียบกับต่างประเทศ คือในช่วงเริ่มต้นตอนนี้นิยมมากขึ้นถ้าเป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนส่งข้อมูลหากัน จากวิศวกรสร้างส่งให้คนเขียนแบบใช้เป็น DREWING ซึ่งจกข้อมูลตรงนี้อาจมีให้ตกหล่น บางครั้งเจ้าของงานอาจไม่ได้เป็นวิศวกรหรือสถาปนิกไม่สามารถดูแบบให้เข้าใจได้แต่ถ้าใช้ โมเดล 3 มิติก็สามารถใช้โมเดล 3 มิติในการสื่อสารได้
ด้วยความมุ่งมั่นของ TRIMBLE ในการสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำงานสู่ความเป็นสากล TRIMBLE CONNECT จึงสามารถสนับสนุนรูปแบบไฟล์ IFC ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ OPEN BIM ซึ่งเป็นแนวทางแบบสากลในการออกแบบการก่อสร้าง และการดูแลรักษาอาคารตามมาตรฐานร่วมกันในแต่ละขั้นตอน
ตัวอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้ TRIMBLE CONNECT ในโครงสร้างคือการส่งข้อมูลโมเดลเหล็กและคอนกรีตไปยังระบบคลาวด์ เพื่อให้ผู้ใช้ TEKLA STRUCTURES สามารถอ้างอิงงานของกันและกันในระบบที่รับประกันความปลอดภัย หรือสามารถอ้างอิงโมเดลของสถาปนิกผู้ออกแบบงานระบบอาคาร หรือสำหรับตรวจสอบความผิดพลาดของโมเดลโครงสร้างหลักการวางแผนและการผนวกรวมกันในด้านการออกแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นทั้งโปรเจกต์
นอกจากนี้ TRIMBLE CONNECTเพื่องานโครงสร้างยังมีความสามรถในการช่วยงานอื่น ๆ อีก ตั้งแต่ระดับพื้นฐานรวมไปถึงเครื่องมือเฉพาะทางเพิ่มเติมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ความสามารถในการติดตามและแชร์สถานะในการทำงานของโปรเจกต์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขนาดนี้ราคาเพียง 1,600 บาทต่อเดือนต่อคนเท่านั้น (โดยมีผู้ใช้อย่างน้อย 5 คน )
ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารข่าวช่าง นิตยสารของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

ขอบคุณรูปภาพ : https://www.livinginsider.com/inside_topic/4780/1/TRIMBLE-CONNECT.html