WITTAWII บริษัท Design & Construction ที่เข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงาน ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่คร่ำหวอดในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 10 ปี ทำให้ วิทวีเป็นบริษัทที่น่าจับตามองด้วยความสามารถด้านการวางแผน ออกแบบเหมือนเป็นเจ้าของโครงการ และดูแลงานทุกส่วนของลูกค้าจนเป็น Partner ให้บริการทั้งงานบ้านและอาคาร

One Stop Customized Service

บริการตอบทุกโจทย์…เฉพาะคุณ แบบครบวงจร

วิทวี เป็นบริษัทชั้นนำที่สามารถเริ่มต้นรังสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางฟังก์ชันใช้งานในพื้นที่นั้นๆ และการก่อสร้างที่ผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ การทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจนกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานที่ไหกำและสิ่งนี้เองจึงช่วยให้วิทวีใกล้ชิดกับลูกค้าจนเข้าใจถึงแก่นความต้องการที่แท้จริง

การบริการด้านการก่อสร้างที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการวางแผนด้านก่อสร้างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจและการออกแบบรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ต้องตอบโจทย์การทำงานร่วมกันแบบ Integrate

WITTAWII ได้นำเอาเทคโนโลยี ‘BIM’ (BuildingInformation Modeling) ซึ่งเป็นการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคารมาใช้ในกระบวนต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม งานคำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างงานออกแบบงานวิศวกรรมระบบต่างๆ  การเขียนแบบการประมาณราคา การบริหารโครงการ การก่อสร้างไปจนถึงการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารและการบริหารอาคาร โดยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี BIM นี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งระบบในทุกหน้าที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงและย่นระยะเวลาการทำงานให้น้อยลงกว่าเดิมแต่ยังมีความแม่นยำสูงและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ส่งผลให้งานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้องปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าของโรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปมาตราฐานระดับโลก

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปของตัวเอง พื้นที่กว่า 70 ไร่

ด้วยนวัตกรรม “ROBOCON” Robotical customized Concrete

เทคโนโลยีด้านงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ที่ถูกพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมของวิทวีเอง สามารถปรับรูปแบบรองรับแต่ละความต้องการ และทำงานเสร็จได้รวดเร็ว

ด้วยเป้าหมาย ส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า จนเกิดเป็น Wow Solution!

จนกระทั่งส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งดำเนินการโดยทีมบุคคลากรมืออาชีพ ทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมาตรฐานระดับสูงในด้านออกแบบการศึกษาวิเคราะห์ และการควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้งยังมีการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบและเทคนิคการทำงานมาใช้ควบคู่กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลามาตรฐาน และคุณภาพของผลงาน

Previous articleสัมภาษณ์เจาะลึก! “คุณแพท-รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย” ในบทบาทสถาปนิกผู้ออกแบบ
“บ้านแสงจันท์” เก็บตก Special Live#4 นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก่อนจัดงาน
ACT FORUM ’20 Design + Built
Next articleทางหลวงชนบท ก่อสร้างถนนผังเมืองรวม สาย ฉ2 ผังเมืองรวม จ.พิษณุโลก หนุนเศรษฐกิจ แก้ปัญหาจราจรติดขัด
Content Writer ผู้คลั่งไคล้การเสพหนัง, แคมป์ปิ้ง และอ่านหนังสือ ที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง จึงเข้าสู่วงการสถาปัตยกรรมเพื่อศึกษาและค้นหาแรงบันดาลใจ