หากพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านหลายคนคงนึกไปถึง “อิฐ” หรือ “คอนกรีต” เป็นอย่างแรก เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของเมืองไทยได้ดี แต่ในกระบวนการผลิตนั้นกลับสร้างก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกไม่น้อย

วันนี้ BuilderNews จึงพาไปรู้จัก “เฮมพ์คอนกรีต” วัสดุก่อสร้างชีวภาพทำมาจากใบกัญชง มีน้ำหนักเบา  แต่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถนำไปสร้างบ้านและอาคารได้ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเฮมพ์ Hemp หรือกัญชง Kanchong

เฮมพ์ Hem หรือกัญชง Kanchong เดิมมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์เดียวกันคือ Cannabis sativa L  เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว นิยมปลูกต้นกัญชงในทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ง่าย

ต้นกัญชงมีความสูงประมาณ 2 – 4 เมตร เส้นใยของต้นกัญชง มีความเหนียวนุ่ม น้ำหนักเบามีสีออกขาวแกมน้ำตาล จัดว่าเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน

Photo credit by Pinterest

หากลอกเส้นใยออกจากลำต้นกัญชงหมดแล้ว จะเหลือในส่วนของแกนลำตัน หรือเปลือกแกนลำต้น นิยมเรียกตามภาษาต่างประเทศว่า “แกนเฮมพ์ ” มีลักษณะน้ำหนักเบา รูตรงกลางด้านในเป็นโพรง มีสีขาวอมน้ำตาล และไม่มีฝุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น น้ำ หรือน้ำมันได้ดี

ในปัจจุบันประเทศไทยนิยมนำเศษแกนเฮมพ์ไปใช้ประโยชน์หรือทำผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย แต่ในต่างประเทศนิยมนำแกนเฮมพ์ไปใช้ในงานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างอาคารและบ้าน

Photo credit by Pinterest

จากใบกัญชงสู่ “เฮมพ์คอนกรีต” วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ

เฮมพ์คอนกรีต ทำจากแกน กัญชง หรือ แกนเฮมพ์ ผสมกับเถ้าถ่านหิน ผ่านกระบวนการย่อยแกนให้ละเอียดปนหยาบ และปรับปรุงคุณภาพแกนเฮมพ์ด้วยสารอลูมิเนียมซัลเฟต ผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนไลม์ เถ้าถ่านหินบางส่วน และน้ำ นำมาขึ้นรูปโดยการอัดหรือหล่อก้อนตามขนาดที่ใช้งานทั่วไป ให้มีความแข็งแรงมากเมื่อสัมผัสกับอากาศเป็นระยะเวลานาน ส่วนมากใช้ทำเป็นวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุก่อผนัง วัสดุเทพื้น วัสดุโครงสร้าง

Photo credit by Pinterest
Photo credit by Pinterest
Photo credit by Pinterest
Photo credit by Pinterest
Photo credit by Pinterest
Photo credit by Pinterest

คุณสมบัติอันโดดเด่นของ “เฮมพ์คอนกรีต”

  • น้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำ คลายความร้อนได้เร็ว ดูดซับเสียง ดูดซับกลิ่น ไม่ลามไฟ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ได้ดี เหมาะสำหรับเป็นวัสดุโครงสร้างประเภทไม่รับน้ำหนัก
  • มีคุณสมบัติด้านกำลัง และความหนาแน่นปานกลางช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้างหลัก เป็นฉนวนในตัว คลายความร้อนได้ดี
  • ด้วยลักษณะของวัสดุที่หล่อและอัดขึ้นรูปเป็นบล็อก จึงสามารถก่อ ฉาบ ตกแต่งผิว ด้วยปูนที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปได้
  • มีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างประเภทอื่น และยังเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
Photo credit by Pinterest

“เฮมพ์คอนกรีต” แม้ว่าจะมีน้ำหนักเบา มีรูพรุน แต่เส้นใยของต้นกัญชง สามารถระบายความร้อนได้ดี ยังสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นงานก่อผนังกันความร้อน งานผนังดูดซับเสียง งานโครงสร้าง หรือแม้แต่งานก่อผนังได้อีกด้วย

ในปัจจุบัน “เฮมพ์คอนกรีต” ถือได้ว่าเป็นกระแสการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้ก่อสร้างบ้านแทนคอนกรีตได้ ซึ่งเป็นไอเดียอีกทางเลือกของการสร้างบ้านแบบประหยัด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม