ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของท้องทะเล ใครจะรู้ว่า ‘ปะการัง ทรัพยากรธรรมชาติ ใต้ผืนน้ำจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำให้อุณหภูมิในทะเลสูงขึ้นและกระแสน้ำแปรเปลี่ยน ส่งผลให้ปะการังฟอกขาวและตายเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี

วันนี้ BuilderNews จึงพาไปชมโปรเจกต์ Coral Carbonate’ โมเดลปะการัง 3 มิติจากหินปูน บ้านที่สัตว์น้ำใต้ทะเลสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับบ้านเดิมหรือปะการังจริงได้อย่างปกติเหมือนปะการังของจริง แนวคิดของ Objects and Ideograms’ บริษัท Workshop การออกแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา

จึงเลือกใช้ แคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูนซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นวัสดุหลัก ผ่านกระบวนการเขียนแบบมาจากโปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์แล้วนำมาพิมพ์เพื่อขึ้นรูปจริงของโมเดลปะการัง 3 มิติ

หลังจากผ่านการทดลองโมเดลปะการัง 3 มิติ ชุดแรกถูกนำมาไปติดตั้งที่ฐานของสถานีวิจัยลอยน้ำ Float Lab  ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ถึงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเทียบระหว่างปะการังแบบ 3 มิติกับปะการังของจริง เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและสามารถนำไปพัฒนาขนาดและรูปแบบเพื่อเป็นบ้านหลังใหม่ของทั้งสิ่งมีชีวิตไปจนถึงพืชใต้น้ำในอนาคต

ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์อย่างเราต้องออกมาช่วยกันฟื้นฟู ‘บ้าน’ ของเหล่าสัตว์น้ำใต้ทะเลกันได้แล้ว เพื่อช่วยฟื้นฟูบริเวณแนวปะการัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบนิเวศที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

Source

https://www.dezeen.com/2020/08/06/coral-carbonate-reef-skeletons-objects-ideograms/

https://www.oplusi.com/coral-carbonate