ยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกระแสการรักสิ่งแวดล้อมมาแรง ทำให้การเกิดขึ้นของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่

วันนี้ BuilderNews จะพาไปรู้จักกับ Sunflower Enterprise วัสดุรีไซเคิลจากดอกทานตะวัน ที่นักออกแบบสามารถนำไปใช้ร่วมกับงานออกแบบต่าง ๆ ได้

ธรรมชาติของดอกทานตะวัน

ดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Helianthus Annuus L. จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวันและมีถิ่นกำเนิดและเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

ดอกทานตะวันจัดเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุประมาณ 1 ปี มีความสูงของต้นประมาณ 3 – 3.5 เมตร ลำต้นตั้งตรงเป็นสีเขียวแกนแข็ง มีลักษณะการหันของช่อดอกและใบหันไปตามทิศทางของดวงอาทิตย์ โดยในตอนเช้าจะหันไปทางทิศตะวันออก และในช่วงเย็นจะหันไปทางทิศตะวันตกตามดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดิน

จากพืชล้มลุก สู่ Sunflower Enterprise

Sunflower Enterprise ผลงานการออกแบบโดย Studio Thomas Vailly มีแนวคิดมาจากการที่เห็น      ดอกทานตะวัน มักปลูกเพื่อผลิตน้ำมันจากเมล็ดหรือเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยหลังจากที่ทำการรีดน้ำมันออกแล้ว ผลผลิตส่วนหนึ่งจะนำไปเลี้ยงสัตว์ แต่ยังมีอีกมากที่ยังไม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ทาง Studio Thomas Vailly จึงได้ทำการทดลองร่วมกับห้องทดลอง Ensiacet ในการค้นคว้าและทำการวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการนำเอาผลผลิตจากดอกทานตะวันที่ยังไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ มาเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ หรือย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทำให้พบว่ามีหลายส่วนของดอกทานตะวันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ โดยเฉพาะส่วนของก้านดอก มีลักษณะเป็นเส้นใยที่แข็งแรง สามารถนำมาดัดแปลงเป็นวัสดุใหม่ ๆ

โดยทำการแยกส่วนของเส้นใยบนเปลือกออกจากส่วนแกนกลาง จากนั้นนำเส้นใยที่แยกออกมาไปบีบอัดผ่านเครื่องอัดแรงดันให้ขึ้นรูปเป็น แผ่นฉนวนกันความร้อน และนำไปเคลือบน้ำยาซึ่งผลิตจากดอกทานตะวัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเรื่องของการกันน้ำและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

นอกจากนี้ Sunflower Enterprise ยังสามารถนำไปใช้เป็นงานผนังฉนวนกันความร้อน ท็อปโต๊ะหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ

Sunflower Enterprise” ถือได้ว่าเป็นอีกวัสดุหนึ่ง ที่น่าสนใจและอาจทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุรีไซเคิลกันมากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Source

Sunflower Enterprise I : STUDIO THOMAS VAILLY