ในปัจจุบันเทรนด์การใช้วัสดุทดแทน หรือ Circular Supplies นิยมนำมาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม และยังเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ตลาดวัสดุทั่วโลก โดยการนำเอาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างทางชีวภาพมาใช้ในการผลิตวัสดุ

วันนี้ BuilderNews จะพาไปรู้จัก “แผ่นคอมโพสิตชีวภาพ” วัสดุกระเบื้องปูพื้นที่ทำมาจากใยเห็ดราด้วยกระบวนการการผลิตในรูปแบบใหม่

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัสดุทดแทน

วัสดุทดแทน หรือ Circular Supplies เป็นวัสดุที่ทำขึ้นมาใหม่และเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและกำลังสั่นสะเทือนตลาดวัสดุทั่วโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านโครงสร้างทางชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาวัสดุทดแทนที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันวัสดุทดแทนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจขนาดใหญ่

แผ่นคอมโพสิต วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติของใยเห็ดรา

ปัจจุบันแนวโน้มที่มีการใช้วัสดุชีวภาพแทนวัสดุที่ผลิตจากพลาสติกได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ Mogu Home บริษัทที่หันมาพัฒนาวัสดุชีวภาพสำหรับงานออกแบบ โดยใช้วัสดุชีวภาพแทนวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก

“แผ่นคอมโพสิตชีวภาพ” ทำมาจากแกนคอมโพสิตซีเลียมหรือเส้นใยจำพวกพืช มีเส้นใยพืชในสัดส่วนเฉลี่ย 80 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีความหนาแน่นปานกลาง เนื่องจากผลิตโดยใยเห็ดราที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยใยเห็ดราเป็นส่วนหนึ่งของโพลีเมอร์ชีวภาพที่พบมากบริเวณรากของเห็ด ซึ่งผ่านการเพาะปลูกและเจริญเติบโตบนต้นพืชในธรรมชาติ

นอกจากนี้ธรรมชาติของใยเห็ดราเหล่านี้จะกัดกินเซลลูโลสในต้นพืชแล้วเจริญเติบโตขึ้น โดยคลี่ขยายโครงสร้างเส้นใยที่ทำหน้าที่เป็นสารยึดเกาะที่เปรียบเสมือนกาว เพื่อให้วัสดุยึดติดเข้ากับฐานได้

หลังจากที่ได้ใยเห็ดราจะนำไปทำให้แห้งและผ่านเข้าเครื่องอัดแรงดันภายใต้ความร้อนสูง เพื่อขึ้นรูป ก็จะได้เป็นแผ่นคอมโพสิตที่มีสีน้ำตาลไล่ระดับความเข้มอ่อนและมีลวดลายธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จากนั้นนำไปเคลือบด้วยเรซินชีวภาพ 90 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปใช้เป็นพื้นผิวทางเดินหรืองานพื้นผิว

คุณสมบัติที่ (ไม่) ธรรมดาของแผ่นคอมโพสิต

  • วัสดุมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นตามท้องตลาด
  • มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม
  • มีความทนทานต่อแรงเชิงกลและความร้อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติของวัสดุ

นอกจากนี้ “แผ่นคอมโพสิต” ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ให้แก่ตลาดเป้าหมายต่าง ๆเช่น แผ่นปูพื้นยืดหยุ่น หรือผนังเก็บความร้อนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสั่งผลิตในขนาด รูปร่าง ผิวสัมผัส สีสัน ความหนา และคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน

“แผ่นคอมโพสิต” ถือได้ว่าเป็นอีกวัสดุหนึ่ง ที่น่าสนใจและอาจทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุจากธรรมชาติในการดีไซน์บ้านกันมากขึ้น เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Source

https://www.latercera.com/masdeco/la-proxima-frontera-biodiseno/

https://ndion.de/en/material-matters-innovative-materials-for-sustainable-production/