หนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่เป็นที่นิยมที่สุดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือคอนกรีต ทั้งในอาคารขนาดเล็ก-ใหญ่ ทั้งในองค์ประกอบเล็ก ๆ หรือโครงสร้างขนาดใหญ่ เพราะคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานและยัง

ยืดหยุ่น สามารถนำไปปั้นหรือหล่อเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย คอนกรีตประกอบไปด้วยส่วนผสมเพียง 2 ส่วนคือ วัสดุประสาน และวัสดุผสม โดยอาจนำสารเคมีอื่นรวมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางอย่าง

ประสานและผสม

วัสดุประสานคือปูนซีเมนต์กับน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีต ส่วนวัสดุผสมคือทราย หินหรือกรวด เมื่อผสมกันซีเมนต์จะค่อย ๆ จับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว เพิ่มความแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากการผสมและเพิ่มขึ้นอีกภายหลังการแข็งตัว

นอกจากนี้ยังมีการเสริมวัสดุอื่นเพื่อทำให้คอนกรีตสามารถรับแรงดึงได้ดีขึ้น เพราะคอนกรีตเป็นวัสดุที่รับแรงอัดสูงได้ดีแต่รับแรงดึงได้ต่ำ โดยวัสดุที่นิยมนำมาเสริมแรงคือเหล็ก เรียกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก พบได้ในงานโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่

คอนกรีตที่มีคุณภาพดี พิจารณาได้ตั้งแต่ขั้นตอนการผสม การลำเลียงจากเครื่องผสม การเทลงแบบหล่อ และการอัดแน่น มีความข้นเหลวเหมาะสมสำหรับการอัดแน่นตามวิธีที่เลือกใช้ ส่วนผสมไม่แยกตัว เนื้อคอนกรีตต้องสม่ำเสมอ โดยเมื่อแข็งตัวแล้วก็ต้องได้กำลังอัดตามข้อกำหนด มีความหนาแน่น ทนทาน รับแรงดึงได้ น้ำหรือของเหลวไม่ซึมผ่าน ต้านทานแรงกระแทก การเสียดสี และการกัดกร่อนจากซัลเฟต ซึ่งล้วนแต่เป็นคุณสมบัติที่เป็นผลมาจากกระบวนการผลิตคอนกรีตตั้งแต่การเลือกหาวัตถุดิบ, การผสมตามอัตราส่วน, การลำเลียง, การเท, การอัดแน่น, การแต่งผิว, การบ่ม ไปจนถึงการแกะแบบหล่อคอนกรีตตารมระยะเวลา

ผสมเสร็จพร้อมสร้าง

Free picture (Construction concrete mixer) from https://torange.biz/construction-concrete-mixer-33299

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างขนาดเล็กมักทำการผสมคอนกรีตในสถานที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะด้วยมือหรือด้วยเครื่องผสมคอนกรีต แต่หากสถานที่ก่อสร้างมีถนนคุณภาพดีพอสำหรับรถบรรทุกเข้าถึงได้ ก็มักมีการใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพของคอนกรีต ประหยัดพื้นที่ที่ต้องใช้กรองวัสดุ  และรักษาความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดอย่างการขนส่งที่ล่าช้าทำให้คอนกรีตกระด้างและเกิดความเสียหายได้หามีการผสมน้ำเพิ่มทำให้กำลังต่ำ การเลือกใช้คอนกรีตจึงต้องดูตามความเหมาะสมกับโครงการก่อสร้างนั้น ๆ

Source

https://www.voathai.com/a/a-47-2009-04-30-voa1-90653639/923227.html

https://www.zmescience.com/research/materials/its-everywhere-but-what-exactly-is-concrete/

http://lamsai.go.th/UserFiles/File/chang%2003.pdf

http://www.lib.kps.ku.ac.th/SpecialProject/Irrigation_Engineering/2541/Bs/GaysaKp/chapter2.pdf