บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ลดรายจ่ายฝ่าวิกฤต กับโซลาร์ รูฟ เสรี”เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ในการขายไฟให้ภาครัฐบาล โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟตามบ้านในช่วงเวลากลางวัน รับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท พร้อมรับ HEMS(Home Energy Management System)เฉพาะในงานวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) รับที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจสำรองที่นั่ง โทร 02-831-6000