ประเทศมาเลเซียเตรียมออกข้อบัญญัติใหม่ ให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อได้โดยตรง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาฯ เป็นของตนเอง แต่ไม่สามารถรับเงินกู้ได้จากธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินอื่นๆ

ตามรายงานงานของกระทรวง Urban Wellbeing, Housing and Local Government ผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยในเมืองของประเทศมาเลยเซีย ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ตามข้อบัญญัติใหม่นี้ เหล่าบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ มีสิทธิปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มผู้ซื้อได้โดยตรง ในอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 12 สำหรับ สินเชื่อที่มีหลักประกัน และในอัตราร้อยละ 18 สำหรับสิ้นเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวสื่บเนื่องมาจากแผนพัฒนา Developer Interest Bearing Scheme (DIBS) ที่เปิดโอกาสให้เหล่าผู้พัฒนาอสังหาฯ ปล่อยสินเชื่อกับผู้ซื้อได้เอง ซึ่งถูกยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2557 หลังจากนำไปสู่การเก็งกำไรครั้งใหญ่ในภาคอสังหาฯ จนล่าสุดตลาดอสังหาฯ ของมาเลเซียได้มีการปรับตัวลดลงในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนำโครงการดังกล่าวกลับมาปัดฝุ่นใช้งานอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นตลาด

Tan Sri Noh Omar รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Urban Wellbeing, Housing and Local Government ประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า “ทางกระทรวงมีความเห็นที่จะมอบใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่มีความสนใจ โดยเฉพาะบริษัทที่สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อได้เต็มอัตรา ซึ่งแตกต่างจากธนาคารหลายแห่งที่มักจะปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ซื้ออสังหาฯ เพียงแค่ร้อยละ 70 เท่านั้น และข้อบัญญัติดังกล่าวจะช่วยส่งผลประโยชน์โดยชอบธรรมระหว่างผู้พัฒนาอสังหา และผู้ซื้อ”

ทั้งนี้การที่ผู้พัฒนาอสังหาฯ จะดำเนินการปล่อยสินเชื่อได้นั้น จะต้องมีใบอนุญาตให้ปล่อยเงินกู้จากกระทรวงเสียก่อน และทางกระทรวงก็จะไม่จำกัดประเภทอสังหาฯ ที่จะนำไปปล่อยสินเชื่อ

Source : globalpropertyguide

Previous articleE-Newsletter Vol.12
Next article‘Thailand Property Awards ครั้งที่ 11’ แมกโนเลียคว้ารางวัลยอดนักพัฒนาอสังหาฯ
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านรถเพื่อการพาณิชย์ การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม