ผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) พาคณาจารย์ และคณะนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมศึกษาและชมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนิก’59 ภายใต้โครงการ “Exhibitor Case Study : เปิดโชว์ให้น้องชม” เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรไมซ์ (MICE) ด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 วันเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานสถาปนิก’59 บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้จัดงานสถาปนิก’59 ได้ต้อนรับ คณาจารย์ และคณะนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ศึกษาในหลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง หรือหลักศูตรการจัดประชุมนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (MICE) ในการเข้าร่วม ร่วมศึกษาและชมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนิก’59 ภายใต้โครงการ “Exhibitor Case Study : เปิดโชว์ให้น้องชม”

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB และสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ (TEA) ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรไมซ์ (MICE) ตามมารฐานสากลให้กับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอน และการได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ จากเจ้าของงาน ผู้จัดงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และต่อยอดการทำงานต่อไปในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
คุณศุภแมน มรรคา อนุกรรมการด้านการศึกษา และพัฒนาสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยคุณศุภแมน มรรคา อนุกรรมการด้านการศึกษา และพัฒนาสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณาจารย์ และคณะนิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการพาคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เตรียมการจัดงานสถาปนิก’59 ในครั้งนี้

นอกจากการลงพื้นที่ เพื่อชมการเตรียมการจัดงานแสดงสินค้าแล้ว ยังมีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดงาน Exhibition โดยคุณสุวพิชญ์ อัจนาศรัณย์ ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายงาน Project Building & Construction บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายถ่ายทอดความรู้และเกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ งานแสดงสินค้าคืออะไร, ประเภทของงานแสดงสินค้า, กระบวนการคิดกลยุทธ์ เพื่อให้การจัดงานแสดงสินค้าประสบความสำเร็จ, ประโยชน์ด้านการตลาดในการจัดงานแสดงสินค้า ฯลฯ เป็นต้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
คุณสุวพิชญ์ อัจนาศรัณย์ ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายงาน Project Building & Construction บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

OLYMPUS DIGITAL CAMERAจากการเยี่ยมชมการเตรียมงาน และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรคู้ในการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ นายภูวเมศฐ์ ธนศิริวรวิชญ์ นักศึกษาคณะโรงเรียนการท่องเที่ยว และการบริหาร หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวว่า “การมาชมงานในครั้งนี้ ได้ความรู้กลับไปมากมาย เพราะการเข้ามาชมพื้นที่งานแสดงสินค้าในระหว่างการเตรียมงานไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนใหญ่จะได้เข้ามาชมกันตอนเตรียมเสร็จสมบูรณ์แล้ว และแม้ว่าจะศึกษาด้านการจัดนิทรรศการโดยตรง แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเห็นภาพการเตรียมการ หรือการ Set Up ขึ้นโครงสร้าง ซึ่งในครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเห็นการขึ้นโครงสร้างในสถานที่จริง และเป็นการ Set Up ในภาพรวมหลาย ๆ บริษัทพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังได้ชมพื้นที่ในการขนของ ว่ามีการจัดการนำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาในพื้นที่กันอย่างไร จึงทำให้เห็นภาพการจัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAด้านนางสาวรุ่งรวีวรรณ คงแต้ม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดประชุมนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (MICE) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าหลังจากร่วมลงพื้นที่ชมการเตรียมงานว่า “โดยส่วนตัวแล้ว เลือกศึกษาในหลักสูตรไมซ์ ทำให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าอยู่เป็นทุนเดิมแล้ว การที่ได้เข้ามาชมสถานที่ในวันเตรียมการ ทำให้เห็นภาพการทำงานจริงมากขึ้น ตลอดจนได้เห็นกระบวนการการทำงานจริงว่าเป็นอย่างไร ต้องมีฝ่ายใดเกี่ยวข้องบ้าง รวมไปถึงบริษัทอื่น ๆ ที่เข้ามามีบทบาท ซึ่งการชมงานครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาตัวเองเพื่อต่อยอดการทำงานในสายงานดังกล่าวในอนาคต”

ทั้งนี้ สถาปนิก’59 งานแสดงเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ 26 เมษายน 2559 และจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลารวม 6 วัน โดยคาดว่าจะมีผู้ชมงานมากกว่า 360,000 ราย ท่ามกลางผู้แสดงสินค้าที่เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเป็นกว่า 800 รายในปีนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Previous article2 บอสใหญ่แห่งค่าย CCP ยกทัพสินค้าเพื่องานโครงสร้างและตกแต่ง บุกงานสถาปนิก’59
Next articleเผยความคืบหน้าเตรียมงานสถาปนิก’59
สมบูรณ์กว่า 90% พร้อมเปิดฉากยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม