สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานงานสถาปนิก’59 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อแสดงตัวตนและความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบของสถาปนิกไทยในทุกสาขาวิชาชีพให้นานาชาติได้รับรู้

ภายในงานนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ ความก้าวหน้าในด้านวิชาการ รวมถึงผลงานจากสถาปนิกไทยทุกสาขาวิชา ทั้งผลงานด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ASA Back to Basic : อาษาสู่สามัญ” เพื่อนำเสนอความคิดพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาปนิกในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีจุดมุ่งหมายว่ากระบวนความคิดและกระบวนการในการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานสถาปัตยกรรม จะทำให้เราสามารถมองเห็นความสำคัญของความเป็นสามัญที่เราอาจมองข้าม เป็นการมุ่งเน้นให้สถาปนิกคิดถึงพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม สู่การออกแบบอย่างยั่งยืน

นอกจากการจัดแสดงและนำเสนอหลักพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีการอบรมสัมมนาในระดับนานาชาติ และการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ในประเภทวัสดุและเทคโลโลยีก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อให้เหล่าสถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในแวดวง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถนำไปเป็นไอเดียในการต่อยอดพัฒนาการสร้างงานหรือโครงการได้ โดยในปีนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 800 รายจากนานาประเทศทั่วโลก เป็นผู้ประกอบการไทย 75% และต่างชาติ 25%

IMG_3627-1000IMG_3624-1000

Previous articleDesigner Hub Zone รวมผลงานออกแบบสุดเก๋ 10 แบรนด์ 10 สไตล์ ในงานสถาปนิก’59
Next article“TTF Designer Zone” โดดเด่นด้วยผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมสุดสร้างสรรค์ ในงานสถาปนิก’59
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม