“โฮมโปร” เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี ประจำปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 14,611.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,515.53 ล้านบาท หรือ 11.57% โดยมีผลกำไรสุทธิสำหรับงวดเท่ากับ 866.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.50 ล้านบาท หรือ 18.06% ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม และการเติบโตจากสาขาใหม่ ทั้งธุรกิจโฮมโปร และธุรกิจเมกา โฮม รวมถึงการเปิดสาขาโฮมโปรอีกเพิ่ม 1 แห่ง ได้แก่ สาขาชัยพฤกษ์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งไตรมาส 1 นั้น บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับงวดเท่ากับ 866.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.50 ล้านบาท หรือ 18.06% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวม จำนวน 14,611.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,515.53 ล้านบาท หรือ 11.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย”

รายได้จากการขาย จำนวน 13,631.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,351.23 ล้านบาท หรือ 11.00% ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม และการเติบโตจากสาขาใหม่ ทั้งธุรกิจโฮมโปร และธุรกิจเมกา โฮม โดยในไตรมาส 1 ประจำปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้เปิดสาขาในรูปแบบโฮมโปรเพิ่ม 1 แห่ง ได้แก่ สาขาชัยพฤกษ์

IMG_9329

รายได้จากค่าเช่าและบริการ จำนวน 447.12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 107.42 ล้านบาท หรือ 31.62% เป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ของศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ และหัวหิน รวมถึงรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นจากพื้นที่ให้เช่าเพิ่มเติมของสาขาโฮมโปร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่น จำนวน 533.17 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 56.88 ล้านบาท หรือ 11.94% โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการส่งเสริมการขาย รวมถึงรายได้จากค่าบริการ “โฮมแคร์” จากลูกค้า

“ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 3,412.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238.06 ล้านบาท หรือ 7.50% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในไตรมาสที่ 1 อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายลดลงจาก 25.85% ในไตรมาส 1 ปี 2558 เป็น 25.03% ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจโฮมโปรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของกลุ่มสินค้า และโครงสร้างอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเมกาโฮมที่ต่ำกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 3,181.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.24 ล้านบาท หรือ 8.35% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา และเงินเดือน อย่างไรก็ตาม อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายมีการปรับตัวดีขึ้น โดยลดลงจาก 23.91% ในไตรมาส 1 ปี 2558 เป็น 23.34%” นายคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Previous articleวินด์เซอร์ เปิดตัวระบบประตูหน้าต่างรุ่น “Smart Series” ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ คุ้มค่าคุ้มราคา
Next articleควันหลงงานสถาปนิก’59 : เอบีบีโชว์นวัตกรรมระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ สร้างมิติใหม่ของผู้พักอาศัยในครัวเรือน
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น