“โฮมโปร” เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทย ส่งมอบ “โครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงวัย” ห้องน้ำสาธารณะต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชน ต่อยอด “โครงการห้องน้ำของหนู” นำร่องโครงการแห่งแรก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ด้วยแนวคิดที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และให้ประชาชนรู้จักการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ จึงได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยได้ดำเนินการจัดทำห้องน้ำผู้สูงวัย / ผู้พิการจำนวน 2 ห้อง และห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 8 ห้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ห้อง โดยใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำ รวมทั้งเป็นต้นแบบของห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการสร้างห้องน้ำที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้สูงอายุด้วยห้องน้ำที่มีขนาดกว้าง พร้อมราวจับ อีกทั้งมีทางลาดเพื่อให้สะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น และยังคงคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

อาคารสวนสาธารณะ 2_หลังปรับปรุง 1

โดยโครงการห้องน้ำเพื่อสังคม ได้ส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุมพล สำเภาพล ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย, นายอภิรัฐ ตราดุษฎี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม, และ คุณเกษม ปิ่นมณเฑียรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสาขา และ ผู้บริหาร บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโครงการดังกล่าว

ปัจจุบัน “โฮมโปร” เดินหน้าโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ห้องน้ำของหนู” ปรับปรุงห้องน้ำได้แล้วกว่า 2,334 ห้อง ภายใต้งบประมาณกว่า 140 ล้านบาท จากระยะเวลา 10 ปีของการเดินหน้าโครงการมาตลอดนั้น ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์อันดีเหล่านี้ในสังคมแล้วกว่า 90,000 คน ใน 173 โรงเรียน คิดเป็น 46 จังหวัด ขณะเดียวกันในทุกปีโฮมโปรยังขยายการทำคุณประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างด้วยการสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการเพิ่มให้อีกด้วย

ห้องน้ำสาธารณะ_หลังปรับปรุง-4

โฮมโปร” จึงถือเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะ และห้องน้ำผู้สูงวัยอย่างแท้จริง และขอยืนหยัดที่จะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกกลุ่ม เพื่อให้สังคมของเรามีความสุข และรอยยิ้มที่พร้อมจะส่งต่อให้กันต่อไปในอนาคต เพื่อสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสที่ โฮมโปร ได้ดำเนินการเปิดสาขา โฮมโปร พระราม 3 ขึ้น เป็นสาขาที่ 78 อีกหนึ่งความพิเศษ คือ Model Room มุ่งเน้นสินค้าสำหรับห้องผู้สูงวัยโดยเฉพาะ อาทิ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ และห้องครัว ศูนย์รวมสินค้าที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย ถือเป็นการรองรับอนาคตที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศของสังคมผู้สูงอายุด้วย

ทั้งนี้ “โครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงวัย” ดังกล่าว ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ จาก บริษัท เบเยอร์ จำกัด (ผู้แทนจำหน่ายสีเบเยอร์) ได้ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

ห้องน้ำผู้สูงอายุ_หลังปรับปรุง-1

ห้องน้ำสาธารณะ_หลังปรับปรุง-3

 

Previous articleแผ่‹นไม้Œอัดซีเมนต์ วีว่‹า บอร์ด (Viva Board)
Next articleอสังหาฯ ‘เมษายน 59’ ทรุด คาดวันหยุดยาวทำบรรยากาศการซื้อบ้านจำกัด
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น