เดือนเมษายน 2559 จำนวนและมูลค่าของโครงการเปิดตัว อสังหาฯ ใหม่ลดต่ำลงอย่างมาก ขณะที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชี้ว่าอาจเป็นเพราะวันหยุดเยอะ ทำให้บรรยากาศการซื้อบ้านค่อนข้างจำกัด

สำหรับสถานการณ์ตลาด อสังหาฯ เดือนเมษายน 2559 มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 14 โครงการ ลดลงจากเดือนมีนาคม 2559 จำนวน 22 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้ง 14 โครงการ ไม่มีอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น มีจำนวนหน่วยขายรวม 2,905 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 7,798 ล้านบาท  หรือลดลงประมาณ 67% จากเดือนมีนาคม โดยดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ความคิดเห็นว่า อาจเป็นเพราะเดือนเมษายน มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน และบางโครงการได้ทยอยเปิดตัวไปในไตรมาสแรกที่มีงานแสดงบ้านแล้ว จึงทำให้มีการเปิดตัวโครงการน้อยลง และมีจำนวนหน่วยขายโดยรวมของเดือนนี้ลดลงตาม

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย สรุปตัวเลขเพิ่มเติมด้วยว่า ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนเมษายน ยังคงเป็นอาคารชุดเช่นเดียวกับเดือนมีนาคม โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ทั้งหมด 1,783 หน่วย (61.4%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 817 หน่วย (28.1%) และบ้านเดี่ยว 104 หน่วย (3.6%) ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยหลักทุกประเภท ได้แก่ อาคารชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว มีจำนวนลดลง

มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการ อสังหาฯ ที่เกิดใหม่ในเดือนเมษายน 2559 ลดลงประมาณ 79% ของเดือนมีนาคม โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นอาคารชุด และมีราคาปานกลางถึงค่อนข้างต่ำเป็นสำคัญ โดยมีระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท (62%) รองลงมาคือราคา 2-3 ล้านบาท (21%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

ขณะที่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) ที่เปิดตัวโครงการมากที่สุด มีจำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ด้านทำเลที่ตั้ง พบว่าโครงการที่เปิดตัวใหม่ในเดือนเมษายน ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลาง และส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 9 โครงการ เช่น ถนนประชาอุทิศ ถนนพุทธบูชา ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนกาญจนาภิเษก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 3 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยในย่านนั้น เช่น บางบัวทอง – สุพรรณบุรี (340) เป็นต้น

Source: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

Previous article“โฮมโปร” ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชน ส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูงวัย”
Next articleทีวายเคกลาส แตกไลน์ธุรกิจอสังหาฯ ประเดิมโครงการแรก ‘T59 WESTGATE’
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม