จีนก่อสร้างสะพานเชื่อม ‘เกาะเทียม’ กับ ‘แผ่นดินใหญ่’ แห่งแรกของประเทศเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีความยาว 1,010.8 เมตร ขนาด 6 ช่องจราจร หวังให้เป็นทางเชื่อมเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจ

จีนก่อสร้างสะพานเชื่อม ‘เกาะเทียม’ กับ ‘แผ่นดินใหญ่’ เสร็จสมบูรณ์แล้ว สำนักข่าว CCTV และ Xinhua ของจีน รายงานว่า การก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะเทียมทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยสะพานดังกล่าว มีความยาว 1,010.8 เมตร ขนาด 6 ช่องจราจร หวังให้เป็นทางเชื่อมเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจ

จีนก่อสร้างสะพานเชื่อม 'เกาะเทียม' กับ 'แผ่นดินใหญ่'
จีนก่อสร้างสะพานเชื่อม ‘เกาะเทียม’ กับ ‘แผ่นดินใหญ่’

เกาะเทียมดังกล่าวมีชื่อว่า ชวงหยู (双鱼岛; Double Happiness Island) เริ่มถมที่และก่อสร้างในปีค.ศ. 2010 และนับเป็นเกาะเทียมแห่งแรกของจีน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการพาณิชย์ ให้เป็นสวนสนุกและอุทยานนิเวศวิทยา

บนเกาะเทียม มีพื้นที่ 182 เฮกตาร์ และชายฝั่งที่ยาวถึง 11.7 กิโลเมตร อีกทั้งการออกแบบบนเกาะเทียมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากไท่จี๋ (太極) แผนภูมิแสดงความมืดและความสว่างในรูปของหยินกับหยาง

ก่อนหน้านี้ได้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บนเกาะเรียบร้อยแล้ว จนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 27 พ.ค. 2559 มีการทดลองใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบันเทิง สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เทศกาลภาพยนตร์ เทศกาลเบียร์ ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับสะพานที่สร้างขึ้นนี้ จะเชื่อมระหว่างเกาะเทียมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจางโจว ในมณฑลฝูเจี้ยน และถือเป็นสะพานแห่งแรกของจีนที่สร้างเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะเทียมด้วยเช่นกัน

Image via CCTVNews
Image via CCTVNews
Image via CCTVNews
Image via CCTVNews

Source: CCTVNews