ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเดือนพฤษภาคม 2559 กระเตื้องขึ้น มีการเปิดตัวโครงการค่อนข้างมาก เป็นโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 29 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 จำนวน 15 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 6,095 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 19,923 ล้านบาท

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ ยังคงเป็นอาคารชุด เช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,385 หน่วย (55.5%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,480 หน่วย (24.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 690 หน่วย (11.3%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

มูลค่ารวม ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,923 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 12,125 ล้านบาท (เดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 7,798 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 155% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นอาคารชุด และมีราคาปานกลางถึงค่อนข้างต่ำเป็นสำคัญ โดยมีระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท (60%) รองลงมา คือที่ราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ (17%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 28% ซึ่งเพิ่มลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 46% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการได้สูงสุด และมีจำนวนหน่วยขายเป็นส่วนใหญ่ของตลาด อันดับ 1 คือ อาคารชุดราคา 0.5-1.0 ล้านบาท จำนวน 413 หน่วย ขายได้แล้ว 332 หน่วย (80%) รองลงคือ บ้านแฝดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 206 หน่วย ขายได้แล้ว 98 หน่วย (48%) และอันดับ 3 คืออาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 158 หน่วย ขายได้แล้ว 58 หน่วย (37%)

ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครือ และบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

Previous articleYohji Yamamoto ดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก ขนชุดแฟชั่นพร้อม accessories สุดหรู
จัดเต็มใจกลางสยามดิส
Next articleออริจิ้น ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มธุรกิจโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเทล กรุ๊ป
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม