ภาพรวม อสังหาฯ เดือนมิถุนายน 2559 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยในเดือนนี้ มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 37 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 จำนวน 8 โครงการ ซึ่งมีจำนวนหน่วยขาย และมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 36 โครงการ และเป็นโฮมออฟฟิศ 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 7,812 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 30,762  ล้านบาท

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ ยังคงเป็นอาคารชุดเช่นเดือนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,763 หน่วย (48.2%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 2,471 หน่วย (31.6%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 855 หน่วย (10.9%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เกิดใหม่ในเดือนมิถุนายน 2559 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,762 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 จำนวน 10,839 ล้านบาท ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นอาคารชุด และมีราคาปานกลางเป็นสำคัญโดยมีระดับราคา 3-5 ล้านบาท (35%) รองลงมาคือราคา 2-3 ล้านบาท (28%) และระดับราคา 5-10 ล้านบาท (23%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 29% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 28% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการได้สูงสุด และมีจำนวนหน่วยขายเป็นส่วนใหญ่ของตลาด อันดับ 1 คือ อาคารชุดระดับราคา 0.5-1.0 ล้านบาท ขายได้แล้ว 66% รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 5-10 ล้านบาท ขายได้แล้ว 58% และอันดับ 3 คืออาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท ขายได้แล้ว 49%

Previous articleอัพเดทนวัตกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2016
Next articleBrexit ลาม ธนาคารสิงคโปร์ระงับสินเชื่ออสังหาฯ แก่ผู้ซื้อในลอนดอน
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม