มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (AREA) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 1/2559 (มีนาคม) โดยมีสาระสำคัญดังนี้:

จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างอาคารลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 0.27% ส่วนค่าวัสดุก่อสร้างที่ไม่รวมค่าแรงและค่าดำเนินการใด ๆ เพิ่มขึ้น 0.45% ใน 1 ไตรมาสล่าสุด

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สรุปผลการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารล่าสุด ซึ่งคณะทำงานของมูลนิธิมี นาย สุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับสถาบันการเงิน บริษัทประเมิน และผู้สนใจอื่น ๆ

โดยสรุปแล้ว ในรอบไตรมาสที่ 1/2559 (มกราคม-มีนาคม) ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.45% โดยมีรายละเอียดดังนี้:

รายการ วิเคราะห์ค่าวัสดุ ธค.58/มีค.59 มี.ค.-59
% เปลี่ยนแปลง สัดส่วนน้ำหนัก สัดส่วนใหม่
ดัชนีรวม 0.30% 100
1 ไม้ -1.10% 7.7 7.615
2 ซีเมนต์ -1.40% 11.79 11.623
3 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.10% 15.95 15.962
4 เหล็ก 6.80% 21.35 22.809
5 กระเบื้อง 0.00% 7 7
6 วัสดุฉาบผิว 0.00% 2.95 2.95
7 สุขภัณฑ์ 0.00% 2.41 2.41
8 อุปกรณ์ไฟฟ้า -0.80% 12.7 12.602
9 วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ -3.70% 18.15 17.479
โดยรวม 0.45% 100 100.45

สำหรับข้อสรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2559 มีผลออกมาดังนี้:

1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559
2. ผลจากการเปรียบเทียบพบเบื้องต้นว่า ธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่ม 0.45%
3. สำหรับในรายละเอียดพบว่า เนื่องจากกลุ่มวัสดุเหล็ก ราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
4. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่ม +0.27%

โดยจะกระทบกับราคาค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อตารางเมตรที่ค่อนข้าง สูง (20,000-30,000 บาท) อยู่เล็กน้อย คือเพิ่มอีกตารางเมตรละ 100 บาท ส่วนราคาค่าก่อสร้างไม่สูง เมื่อทำการปัดเศษหลักร้อยไม่ส่งผลกระทบ ราคาคงเดิม

ราคาค่าก่อสร้างจะส่งผลต่อราคาบ้านอย่างไรบ้าง หากสมมติกรณีนี้เป็นอาคารบ้านเดี่ยวหลังหนึ่ง ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน จะเป็นประมาณ 1 ส่วน ส่วนต้นทุนที่ดินเป็น 2 ส่วน รวมเป็น 3 ส่วน ดังนั้นหากต้นทุนค่าก่อสร้างลดลง 1.31% ส่วนต้นทุนที่ดินเพิ่มขึ้น 0.5% โดยประมาณ จึงทำให้ราคาบ้านไม่เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้

          = {1 * (1+0.27%)} + {2 * (1 + 0.5%)}
          = 3.0127 หรือราว ๆ 3.0 ซึ่งถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ดังนั้นราคาบ้านจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นในรอบ 1 ไตรมาสที่ผ่านมา อันที่จริงราคาค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่กระเตื้องมากนัก การก่อสร้างต่าง ๆ จึงยังไม่มากนัก

16_cost-web-thaiดาวน์โหลด ราาคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2559 ที่นี่

Previous articleลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัว ไลโอ บลิสซ์ (Lio BLISS) ศรีราชา-หนองยายบู่
Next articleDon Justo วิหารคริสต์ ที่สร้างขึ้นจากฝีมือของชายชราเพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลา 53 ปี
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม