Home Tags กฎหมาย

Tag: กฎหมาย

กฎหมายอสังหา

รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 62

0
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ...

RE 100 รวมข้อกฏหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 60

0
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อกำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดินและมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน...