Home Tags กระทรวงพลังงาน

Tag: กระทรวงพลังงาน

สวทช. ผนึก 4 พันธมิตรภายใต้ภาคีเครือข่าย TESTA ร่วมผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย

0
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...

กระทรวงพลังงาน จับมือ กระทรวง อว. กำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา หนุนใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ

0
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงพลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดกรอบทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อร่วมกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับกรอบนโยบายพลังงานของชาติ...

ส.รับสร้างบ้านร่วมเปิดตัวโครงการ “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2559”

0
คุณศิริพร สิงหรัญ รองเลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ที่ 2 ซ้ายมือ) ร่วมเป็นเกียรติบรรยายในงานเปิดตัวโครงการประกวด...