Home Tags กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tag: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2559

0
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาขน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2559 หรือ International Nuclear...