Home Tags กราฟีน

Tag: กราฟีน

“กราฟีน (Graphene)” วัสดุสารพัดประโยชน์ ที่ถูกขนานนามว่าเป็น วัสดุแห่งศตวรรษที่ 21

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ในช่วงปี ค.ศ. 1760 หรือเมื่อราว ๆ...