Home Tags การตรวจสอบอาคาร

Tag: การตรวจสอบอาคาร

‘อาคาร’ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ 9 ประเภท เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคาร...