Home Tags การตลาดอสังหา

Tag: การตลาดอสังหา

วางแผนการตลาดอสังหาฯ

การวางแผนการตลาดอสังหาฯ รุ่นที่ 4

0
หัวข้ออบรม: จุดยืนและภาพลักษณ์โครงการ : การสร้างแบรนด์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: เทคนิคการสร้างแบรนด์ กรณีศึกษา การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมโครงการ การสำรวจเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า...