Home Tags การนำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

Tag: การนำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

“บิ๊กตู่” เปิดนำร่อง “นำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน” ช่วยชาวสวนยางมีรายได้เพิ่ม

0
นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off)  รักษาเสถียรภาพราคายางพารา ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่ม วันอังคารที่...