Home Tags การศึกษา

Tag: การศึกษา

Chindamanee English Program School

0
CHINDAMANEE SCHOOL ENGLISH PROGRAM WORLDCLASS EDUCATION CENTER โรงเรียนถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ ทั้งในแง่วิชาการและประสบการณ์ชีวิต...

ส.รับสร้างบ้านขับเคลื่อน HBA MODEL ขานรับนโยบายรัฐ “อาชีวะสร้างชาติ”

0
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ “HBA MODEL” ล่าสุดเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างเขียนแบบ สอดรับกับแนวนโยบายขับเคลื่อน...
หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

การศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ระดับปริญญา

0
“ปัจจุบัน การเรียนการสอนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร 2...