Home Tags การเกษตร

Tag: การเกษตร

เกาหลีใต้ลงทุน 10,000 ล้านดอลล่าร์สร้างเมืองการเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศอียิปต์

0
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ผืนแผ่นดินกว่า 311,400 เอเคอร์ในประเทศอียิปต์จะถูกเปลี่ยนให้เป็นเมืองการเกษตร ซึ่งทางอียิปต์และ...