Tags Posts tagged with "ความยั่งยืน"

ความยั่งยืน

ท่องไปในเมืองแห่งอนาคตของ Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town

ชุมชนเมืองประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนอยู่อาศัยร่วมกัน ถือเป็นแหล่งศูนย์รวมของการใช้ชีวิต สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย อาทิ ที่อยู่อาศัย...