Home Tags คอนกรีตอิฐ

Tag: คอนกรีตอิฐ

“Green Charcoal” Bio-bricks อิฐสีเขียวเพื่อคนอยู่ได้ สัตว์อยู่ดี ลมหายใจแห่งอนาคตของสถาปัตยกรรม

0
ตามปกติ “อิฐ” ที่เราเห็นมักทำขึ้นจากการผสมระหว่างดินเหนียว แกลบ ทราย และน้ำ นวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว...
Breathe Brick

นวัตกรรม Breathe Brick อิฐยุคใหม่ ช่วยดูดซับมลพิษในอากาศ เช่นเดียวกับเครื่องดูดฝุ่น

ทุกวันนี้ปัญหามลพิษทางอากาศกลายเป็นปัญหาใหญ่ในบางประเทศ ส่งผลให้นักออกแบบเริ่มนำนวัตกรรมที่ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ มาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอาคาร เช่น ฟาซาดอาคาร Photocatalytic โดยบริษัทออกแบบ Nemesi...