Home Tags คอนกรีตใบกัญชง

Tag: คอนกรีตใบกัญชง

เจาะลึก “เฮมพ์คอนกรีต” คอนกรีตธรรมชาติจากใบกัญชง ทางเลือกของคนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หากพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านหลายคนคงนึกไปถึง “อิฐ” หรือ “คอนกรีต” เป็นอย่างแรก เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของเมืองไทยได้ดี...