Home Tags งานก่อสร้าง

Tag: งานก่อสร้าง

รถผสมปูน

ร่วมสัมผัสกับรถผสมปูน ณ BUS & TRUCK ’16 คุณภาพคับแก้วโดนใจผู้ประกอบการก่อสร้าง

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับเหล่าผู้ประกอบการก่อสร้างอย่างยิ่ง เพราะในงาน BUS & TRUCK ’16 ได้มีการจัดแสดงรถผสมปูนคุณภาพเยี่ยมมาให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด...
บริหารงานก่อสร้าง

การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุ่นที่ 19

0
การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา...
JTEPA

การไปเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์วิจัย ในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ JTEPA

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ การเจรจาการค้าเสรี FTA (Free Trade Area) กันมาบ้างนะครับ จริง...
ระบบปรับปรุงบ้าน

ลิ้นชัก : ระบบปรับปรุงบ้านทันใจเสร็จใน 1 ชั่วโมง

0
ลิ้นชัก: ระบบปรับปรุงบ้าน ทันใจ เสร็จใน 1 ชั่วโมง (Lin...
การบริหารงานก่อสร้าง

การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุ่นที่ 18

0
การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน...
ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม

Speedwall ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม เพื่องานก่อสร้าง

0
การก่อสร้างที่รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมช่วยให้เจ้าของโครงการประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนได้ด้วย ดังนั้นผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการทั้งหลายจึงต่างมองหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานก่อสร้างมาตอบโจทย์ดังกล่าว ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม (EPS Concrete...

Construction Quality Management (CQM) : การจัดการคุณภาพการก่อสร้าง

0
การจัดการคุณภาพงานก่อสร้างเป็นหัวข้อหนึ่งของงานก่อสร้างที่จะต้องมี เพราะเป็นการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานและความสวยงามตามที่ผู้ออกแบบการจัดการคุณภาพงานก่อสร้างที่ดี เป็นการสร้างความมั่นใจในการก่อสร้างว่าจะดำเนินการตามแผนและข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย จุดประสงค์การจัดการคุณภาพของงานก่อสร้างจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่ใช้กัน หรือเป็นที่ยอมรับอย่างเหมาะสม สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีคุณภาพ...