Home Tags งานมอบรางวัล

Tag: งานมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 11

0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 11 พร้อมทั้งยังได้มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในฐานะผู้สนับสนุนเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่11 ระหว่างวันที่...

BCI ASIA ร่วมกับนิตยสาร FuturArc จัดงานมอบรางวัล “BCI ASIA AWARDS 2016”

รายละเอียด :  การจัดงาน “BCI ASIA AWARDS 2016” ได้รับการสนับสนุนจาก...