Home Tags จังหวัดภูเก็ต

Tag: จังหวัดภูเก็ต

“เทศบาลป่าตอง” พร้อมยกระดับเมืองเป็นศูนย์เศรษฐกิจไมซ์อย่างยั่งยืน

0
เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย ร่วมลงนามกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาเมืองป่าตองสู่การเป็นศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ต้องการยกระดับเมืองป่าตองให้เป็นเมืองไมซ์มาตรฐานระดับเอเชีย...