Home Tags จานบิน

Tag: จานบิน

“The UFO” จานบินลอยน้ำ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางธรรมชาติ

Jet Capsule บริษัทขนส่งทางน้ำของชาวอิตาลี เผยผลงานการเดินทางใต้ท้องทะเลชิ้นล่าสุด "The UFO" เป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่...