Home Tags จิตวิทยา

Tag: จิตวิทยา

จิตวิทยาเกี่ยวกับสี

จิตวิทยาเกี่ยวกับสี: สีที่ชอบบ่งบอกอะไรในตัวคุณ

จิตวิทยาเกี่ยวกับสี เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในแง่ของการโฆษณา การออกแบบ และการสร้างตราสินค้า ซึ่งแต่ละสีจะให้อารมณ์ ความรู้สึก...