Home Tags ฉะเชิงเทรา

Tag: ฉะเชิงเทรา

เปิดแล้ว! MiniTCDC Center จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งเป้าครีเอทีฟฮับแห่งใหม่ของภาคตะวันออก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดตั้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ (miniTCDC CENTER)...