Home Tags ชีวาทัย

Tag: ชีวาทัย

ชีวาทัย

Build A Life การสร้างพื้นที่แห่งชีวิต

ในชีวิตคนหนึ่งคนจะมีที่ที่เรียกว่า ‘บ้าน’ กันสักกี่หลัง บางคนอาจต้องออมเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อบ้านหนึ่งหลังสำหรับครอบครัว และเขาย่อมคาดหวังที่จะได้รับ ‘บ้าน’ ที่ดีที่สุดกลับมา ฉะนั้นการสร้างพื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและเต็มไปด้วย ‘ความมีชีวิต’...