Home Tags ตกแต่งกราฟฟิค

Tag: ตกแต่งกราฟฟิค

แปลกตาไปกับ 6 ทัศนียภาพเมืองดัง บนการตัดต่อที่เพิ่มกลิ่นอายของกรุงโตเกียว

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อนำทัศนีภาพเมืองต่างๆ ทั่วโลก มาปรับโฉม โดยเพิ่มเติมของประดับตกแต่งข้างทางที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงโตเกียวเข้ามาผสมผสาน ผลออกมาจะสวยงามหรือเป็นที่แปลกตาเพียงใด ไปจนถึงเมืองเหล่านั้นจะยังมีเค้าโครงเดิมหรือไม่...