Home Tags ตลาดก่อสร้าง

Tag: ตลาดก่อสร้าง

อิตัลไทย จับมือ SDLG รุกตลาดรถเครื่องจักรกลหนัก มุ่งจัดแข่ง SDLG TOP Driver 2016 ให้ลูกค้าสัมผัสผลิตภัณฑ์ใกล้ชิด

อิตัลไทย นำรถเครื่องจักรกลหนักแบรนด์ SDLG รุกตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยภายในปีนี้จะมีการนำรถประเภทใหม่ๆ เข้ามาขายเพิ่มเติม ตอบโจทย์ฐานลูกค้าที่หลากหลายทั้งงานอุตสาหกรรม...