Home Tags ทัศนศึกษาดูงาน

Tag: ทัศนศึกษาดูงาน

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 25/59 “ศึกษาดูงาน เหล็กชุบกัลวาไนซ์ และเยี่ยมโรงงานวีว่า บอร์ด”

0
ขอเชิญสมาชิกสมาคม สถาปนิก นิสิต-นักศึกษา สถาปัตยกรรมเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา หาความรู้ เกี่ยวกับเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมแบบจุ่มร้อน และเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์จากสถาบันสถาปนิกสยาม...

โครงการทัศนศึกษาดูงานอสังหาริมทรัพย์เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

0
โครงการทัศนศึกษาดูงานอสังหาริมทรัพย์เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม...