Home Tags ทานตะวัน

Tag: ทานตะวัน

‘Sunflower House’ บ้านทานตะวันที่ให้ธรรมชาตินำรูปแบบ

0
หนึ่งในวาระที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษยชาติคือการจัดการปัญหาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ บ้านทานตะวัน “the New European Bauhaus” จึงถือกำเนิดขึ้น...