Home Tags ที่จอดรถ

Tag: ที่จอดรถ

เลือกใช้ “ระบบจอดรถอัตโนมัติ” ดีอย่างไร ??

0
สินค้าเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหลายต่างถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น และในปัจจุบันหลาย ๆ อาคาร ได้มีการนำนวัตกรรมที่จอดรถอัตโนมัติเข้ามาใช้ ทั้งอาคารชุดที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า...
การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกอาวุโสผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในประเทศไทย ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม...