Home Tags ที่จอดรถอัตโนมัติ

Tag: ที่จอดรถอัตโนมัติ

IHI นำเสนอระบบจอดรถอัตโนมัติ เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่อสังหาฯ ตลอดจนการจอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างแล้ว งานสถาปนิกยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีการจอดรถอัตโนมัติมานำเสนอให้กับผู้ร่วมงานด้วย โดยล่าสุดนี้ทางบริษัท บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค...