Home Tags ธุรกิจรับสร้างบ้านต้องปรับตัว

Tag: ธุรกิจรับสร้างบ้านต้องปรับตัว

นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แนะตลาดรับสร้างบ้านในยุค Customer Centric ต้องปรับตัวภายใต้สภาวะ New Normal ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกคน

0
ตลาดรับสร้างบ้านในยุค Customer Centric นายกสมาคมฯ “วรวุฒิ กาญจนกูล” แนะสมาชิกปรับตัวภายใต้สภาวะ...