Home Tags นาฬิกา

Tag: นาฬิกา

แม่นยำและชัดเจนกว่า ด้วยนาฬิกาจาก SAPLING

THE SAPLING COMPANY เชี่ยวชาญด้านระบบนาฬิกาบอกเวลามานานกว่า 25 ปี โดยเน้นบริการตามสถานที่ชุมชนทั่วโลก...

นักวิจัยพัฒนา ‘นาฬิกาอัจฉริยะ’ จดจำสิ่งของได้เพียงการสัมผัส

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน ร่วมกับศูนย์วิจัยดิสนีย์ พัฒนา 'นาฬิกาอัจฉริยะ' ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างไปจากนาฬิกาสมาร์ทวอตช์รุ่นอื่น ๆ...