Home Tags นาฬิกาอัจฉริยะ

Tag: นาฬิกาอัจฉริยะ

นักวิจัยพัฒนา ‘นาฬิกาอัจฉริยะ’ จดจำสิ่งของได้เพียงการสัมผัส

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน ร่วมกับศูนย์วิจัยดิสนีย์ พัฒนา 'นาฬิกาอัจฉริยะ' ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างไปจากนาฬิกาสมาร์ทวอตช์รุ่นอื่น ๆ...