Home Tags บริการ

Tag: บริการ

GuestReady

GuestReady บริการสุดพิเศษสำหรับผู้ให้เช่าที่พัก Airbnb เริ่มแล้วใน 6 เมือง

จากนี้ไป เจ้าของที่ดินผู้ไม่เห็นด้วยกับปัญหา หรือความยุ่งยากที่เกิดจากการให้เช่าที่ดินในระยะสั้น จะไม่ต้องพบปัญหากวนใจอีกต่อไป GuestReady เว็บไซต์สตาร์ทอัพเพื่อการบริการสำหรับผู้เช่าที่พักของ Airbnb อาจแก้ปัญหานี้ให้คุณได้ เป้าหมายการให้บริการของGuestReady คือ...